OASE maakt promotiefilm voor Week van de Amateurkunst

De promotiefilm wordt gemaakt tijdens de Week van de Amateurkunst 2013. Robbert Vos van Muzelinck:

"De korte promotiefilm zal goed weergeven wat voor activiteiten er zijn, wat de sfeer is en kort welke rol Muzelinck daarin speelt. Deze film willen we uiteindelijk gaan inzetten voor PR-doeleinden voor de WAK 2014."

"Met de WAK wil Kunstfactor gemeenten en organisaties stimuleren op lokaal niveau verbindingen met elkaar aan te gaan. Omdat kunstbeoefening bijdraagt aan de sociale cohesie in buurten en wijken. Het stimuleert mensen om actief deel te nemen aan de samenleving. En dat is goed voor het gevoel van welzijn. Iedere kunstdiscipline heeft minimaal 1 activiteit op het programma staan waarmee ze zichzelf kan profileren. Deze activiteit is bij voorkeur een samenwerkingsverband  (cross-over) tussen een of meerdere disciplines. Deze activiteiten worden georganiseerd met het oog op het vergroten van de deelname door verenigingen en kunstenaars uit de regio. Deze activiteiten zijn geschikt voor een grote groep uit de discipline waarvoor deze is bedoeld. We proberen de amateurkunstsector te stimuleren om zelf activiteiten te organiseren en daarnaast werken we mee aan activiteiten van overige stichtingen en instellingen. Hierbij proberen we een goede mix te vinden in de diverse kunstdisciplines. Al met al wordt het dus een week vol culturele activiteiten, geschikt voor een groot publiek."

Login voor leden