Film "Verraad" haalt 2e prijs op Brabantse Film Manifestatie

Paul Luiten is gefascineerd door het verhaal en de muziek van de Matthäus-Passion, het lijden van Christus. Het bekende muziekstuk is door Paul in beeld gebracht met medewerking van het koor Markant, het orkest Concerto Brabant en solisten o.l.v. Bernhard Touwen.

De verbindende teksten zijn geschrevenen door Conny Leijten en vormen afwisselend de verbinding met de gezongen tekst.

Paul heeft samen met een aantal leden van Videofilmclub OASE de film opgenomen, een leerzaam verenigingsproject, waarbinnen goede samenwerking heeft bijgedragen aan het ontstaan van een mooie film.

Paul wil met zijn project een grote groep scholieren benaderen om het indrukwekkende verhaal van het lijden van Christus in een modern jasje te plaatsen voor 7 klassen 2de-jaarsleerlingen van HAVO en VWO. De kinderen krijgen daarna de opdracht om ook een verhaal over het lijden van de mens te schrijven uit hun eigen omgeving uit deze tijd en dit op te nemen met hun smartphone.

Deze beelden worden daarna beoordeeld op originaliteit, verhaal en gebruikte filmtechnieken.

Deze mooie film is beloond met de 2e prijs op de BFM en heeft een nominatie voor de nationale wedstrijd van de NOVA in de wacht gesleept.

Juryrapport:

We zien het lijdensverhaal van Christus in een mix van een vertelling en een concertregistratie van een deel van de Matthäuspassion. De vertelling wordt gedaan door een oma aan haar kleinzoon. Zij vertelt haar verhaal, waarbij de jongen aandachtig luistert. Het is een parallelle montage van verhaal vertellen en orkestopnamen. Een originele vinding.

De opening met het kruis is een goed start. De vrouw en de jongen staan in verschillende posities op een schroot-afvalplaats. Haar verhaal klinkt wel iets te veel voorgelezen en ook lijkt het er op dat zij de jongen niet aankijkt. Ze reageert wat weinig op reacties van de jongen.

De concertregistratie is prachtig. De zangers en het koor komen goed in beeld. De solisten zien we veelal in close-up. Er is steeds een goede wisselwerking tussen het verhaal en de muziekuitvoering. De geluidslaag is uitstekend verzorgd. Het verhaal klinkt duidelijk en de orkestopnamen klinken naturel.

Het is een mooie vertelling met een originele aanpak, dat oud en nieuw verbindt en het lijdensverhaal toegankelijk maakt voor jong en oud.

Login voor leden