Uitslag en juryrapporten wedstrijd "Beste film van 2020"

Op donderdag 14 januari heeft Videofilmclub OASE online haar jaarwedstrijd "Beste film van 2020" gehouden.

De uitslag is:

1e prijs

Konijn wil vliegen

Hans van Hest, Eef Ebing, Mila Demmers

2e prijs

Bever in Loonse Waard waargenomen

Mila Demmers

3e prijs

Ochtendgroet

Trudy van der Flier

Deze drie films hebben ook de nominatie voor deelname aan de Brabantse Filmmanifestatie ontvangen.

1.            Konijn wil vliegen

Hans van Hest, Eef Ebing, Mila Demmers

Rapport van Ruud Scheidel

Een groepje kleuters luistert naar de juffrouw die voorleest over een konijn dat wil vliegen en een vogel die daarbij wil helpen.

Afwisselend zien wij de juffrouw, mooie animaties uit het voorleesboek en niet te vergeten de kinderen. Deze film is sterk doordat de makers nadrukkelijk de interactie tussen het verhaal en beleving door de kinderen tonen. Die volgen dan weer met ingehouden adem van spanning, dan weer met mond of bewegingen wat er gebeurt.

Ontzettend leuk om een voorleesverhaal zo aan te pakken.  Kaders en belichting zijn uitstekend. De beeldafwisselingen ook. De animaties zijn knap, maar ook de juf tussen twee platen van dieren werkt sfeerverhogend.

De aftiteling is origineel (compositie moet compositie zijn).

Conclusie: de elementen zijn in de film goed op elkaar afgestemd en versterken elkaar. Een prachtig werkstuk.

Rapport van Jan Appels

Een klassenleidster vertelt op school aan kleuters een verhaal vanuit een jeugdboek met veel illustraties. Deze illustraties zien we in de film steeds als animatie in beeld terugkomen. De kinderen luisteren aandachtig en reageren leuk op het verhaal. Het is zo een aardige vondst.

Wel lijkt alles op den duur wat van hetzelfde en voor de kijker is de film iets te lang.

De animaties zijn mooi uitgevoerd, zoals de vleugels en andere lichaamsbewegingen van het konijn. Dit houdt de aandacht goed vast. De kinderen zien we met belangstelling luisteren en ook mee doen meedoen. Dit is steeds goed in beeld gebracht. De muziek had wat meer op de achtergrond kunnen blijven. Dan was de verstaanbaarheid ook wat beter geweest.

Het is een leuke vondst dit zo in beeld te brengen. En je ziet de kinderen genieten.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Een geïllustreerd kinderboek wordt voorgelezen en komt tot leven.

DE FILM: Een juffrouw in een klas met kleuters leest voor uit een boek tijdens het verhaal komen de illustratie tot leven wat de film tot een mooi compleet geheel maakt.

DE CAMERA: Door de gevarieerde camerastandpunten en composities ontstaat een mooi geheel en versterkt de betrokkenheid voor de kijker.

DE MONTAGE: Deze is prima verzorgd de overgangen van kinderen naar juffrouw of boek en zijn goed gekozen, de overgang van boek naar juffrouw is een leuke en mooi uitgevoerde vondst ook de animaties zijn mooi bewerkt. De aftiteling was leuk gevonden

MUZIEK EN STEM: De muziekkeuze was toepasselijk, het geluid van de stem klonk helaas wat hol en blikkerig. De geluidsmix was goed verzorgd

RESUME: Een hele mooie productie die zijn weg wel zal vinden

Niveau: Regioniveau


2.            De oplossing

Henk van Oss, Bert v. Berlo

Rapport van Ruud Scheidel

Na een inleiding over de Corona-problematiek komt de hoofdpersoon in beeld, die mijmert over hoe we met de problemen moeten omgaan. Hij gaat ons laten zien hoe hij en zijn partner de tijd doorbrengen. Eerst zien we beelden van thuis en dan trekken we er op uit.

De film heeft dus duidelijk verschillende onderdelen, die goed aan elkaar zijn verbonden. Het interview is opgenomen met twee camera’s.  Eén camera zou voldoende zijn geweest. Omdat de tweede camera niet in de kijkrichting van de spreker staat, is de huidige compositie storend voor de kijker.

De filmer heeft in alle onderdelen duidelijk zijn best gedaan om meerdere geluidslagen te combineren. Op zichzelf uitstekend. Maar de volumeverhoudingen van de lagen kloppen niet. De hele film nog eens op dit punt doorlopen.

We zien de gitaar wel staan, maar hij wordt niet bespeeld. Dat zou een leuke afwisseling zijn geweest.

Het is goed gevonden om overal bij de vrijetijdsbesteding het echtpaar zelf ook in beeld te hebben.

De film bevat onvermeld nog een boodschap: als je samen bent en elkaar goed verdraagt, is deze wijze van leven heel goed, ook al doet ieder bij tijd en wijle zijn eigen ding.

Rapport van Jan Appels

Het is coronatijd en we mogen niet veel doen. Hoe we ons tijd toch goed kunnen besteden laten de makers aan ons zien.

Eerst zien we de man die ons dit vertelt en even niet weet wat hij moet doen. We zien hem daarbij vanuit 2 standpunten en dat is wel wat veel van hetzelfde.

Dan volgen we een man en een vrouw die met een aantal bezigheden actief bezig zijn om de tijd door te komen. Het is knutselen en spelletjes doen. Dan naar buiten, fietsen en uiteindelijk weg met de trein. Ook hier is de volgorde zoals de tijd is verlopen. Het diner staat klaar, de trein rijdt terug. En dan volgt er een wat abrupt einde van de film.

Het is aardig bedachte opzet. Maar er ontbreekt wel een spanning. Er volgen geen verrassingen voor de kijker. Geen wendingspunt.

We zien een keurige cameravoering. We komen vaak dichtbij het onderwerp. Het verdere verloop is vlot gemonteerd en alles is goed verstaanbaar.

Het is een leuke vondst voor een tijdbesteding in coronatijd. Maar het biedt voor de neutrale kijker wat weinig spanning.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Hoe lossen wij voor onszelf de coronacrisis op

DE FILM: De film begint met opnamen gemaakt vanaf een TV-scherm en na een korte introductie van de man des huizes zien wij hoe zij zich door de coronacrisis slaan

DE CAMERA: De cameravoering is redelijk verzorgd, als je dan vanaf een TV-scherm filmt neem dan ook het volledige scherm in beeld

DE MONTAGE: Deze is redelijk verzorgd. De overgangen van de ene naar de andere locatie zou wat creatiever mogen dan de wipes die nu gebruikt zijn. Sommige locaties hadden wat duidelijker aangegeven kunne worden. Jammer dat de film zo plots zo abrupt werd afgesloten

GELUID: De geluidsmix was goed alleen de muziek “you never walk alone” bij de tv-beelden was wat overdreven

RESUME: Voor de makers een leuke herinnering aan deze coronacrisis.

Niveau: Persoonlijk niveau


3.            Ochtendgroet

Trudy van der Flier

Rapport van Ruud Scheidel

Prachtige beelden van een beek in Tirol, ondersteund met een zeer passend gedicht. Een poëtisch geheel. Geen verhaallijn, geen rode draad, maar gewoon het water zoals het gaat.

De muziek, het livegeluid, alles past bij elkaar. Jammer dat we niet te weten komen, wie het gedicht schreef en wie het voorlas. Als de filmmaker dat ook deed, chapeau! Voorlopig ga ik er in de waardering van uit, dat het een bestaand gedicht van een ander was.

De foto aan het begin breekt enigszins de stijl van de film. Bewegend beeld zou beter zijn geweest.

Rapport van Jan Appels

De basis van de film is een kort gedicht over de natuur. Dat wordt middels de voice-over ingesproken. De bijbehorende beelden zijn de stromende beek. En het is opgenomen tijdens het ochtendgloren.

De structuur in de film is het voorgelezen gedicht. En dat bejubelt het water. De bijbehorende beelden gaan dus over dat water. En dat is een mooie combinatie. De passende muziek op de achtergrond staat heel zacht en combineert goed met het gedicht en livegeluid.

De opnamen van water over de stenen zijn keurig. We zien wel steeds de stenen, maar opgenomen in veel variaties.

De geluidslaag is goed verzorgd. Livegeluid, muziek en de stem zijn goed gecombineerd. Het gedicht wordt voorgelezen door een heldere stem.

Het is een filmpje om even kort van de genieten.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Een bergbeek in de vroege ochtend

DE FILM: De film begint met een duidelijk titel en locatie van de bergbeek waarna de maker ons laat genieten van de rust, licht en kabbelende water in de ochtendzon

DE CAMERA: De cameravoering is prima verzorgd met oog voor detail en een mooie decoupage

DE MONTAGE: Ook deze is prima verzorgd en op de juiste momenten gesneden

GELUID EN STEM: De geluidsmix is goed in balans met passende muziek en een prettige en duidelijke stem

RESUME: Een mooie en sfeervolle productie

Niveau: Regioniveau


4.            Het Preventie Adoptieplan

Hans van Hest

Rapport van Ruud Scheidel

Duidelijke animatiefilm over de organisatie en uitvoering van een tandenpoetsen-project in een lagelonenland.  De film is waarschijnlijk voor financiers, deelnemers enz. Het wordt zo simpel gebracht, dat sommigen het kinderachtig zullen vinden. De grafische verzorging is uitstekend alzo ook de geluidslaag. Het lijkt wel of er een professional aan het werk is geweest. In ieder geval zal er een speciaal voor dit soort animaties op de markt zijnde programma zijn gebruikt. Beeld en geluid, het is allemaal in orde. De jurering voor een amateurvideoclub gaat over de mate van geschiktheid van de film op club-, regio- en landelijk niveau voor amateurfilmers. Dat geldt ook met name voor een film als deze.

Rapport van Jan Appels

In deze animatiefilm wordt aangetoond dat hygiëne voor kinderen in derdewereldlanden van groot belang is. Een vrijwilliger gaat naar zo’n land om daar voorlichting te geven hierover. Dit in samenwerking met lokale docenten. De toelichting wordt middels de voice-over gedaan.

De animatiebeelden zijn leuk. Maar in de film wordt dit proces in de beelden niet helemaal aangegeven. De voice-over vertelt in feite wat er gebeurt. Deze is dus leidend en niet de beelden. De mondzorgpraktijk komt tegen het einde wat laat aan bod.

De animatie is leuk uitgevoerd. En de voice-over stem geeft heldere toelichting. Leuk om naar te kijken en precies goed op lengte.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Promotiefilmpje om gezondheid-preventie te helpen stimuleren in lagelonenlanden.

DE FILM: Deze animatiefilm begint met een duidelijke titel voor wel doel deze is gemaakt

Met deze mooie animatie is de maker is erin geslaagd de kijker een goed inzicht te geven welke preventiemaatregelen er nodig zijn om in de lagelonenlanden succesvol te zijn.

Alleen is niet duidelijk waar de afkorting DHIN voor staat

GELUID EN STEM: Deze zijn prima verzorgd, goede balans tussen muziek en de uitstekende commentaarstem met prima informatie

RESUME: Een uitstekende promotiefilm

Niveau: Clubniveau


5. Weer clubgevoel

Tini Schuurmans

Rapport van Ruud Scheidel

Met de Corona-problemen als aanleiding zoekt OASE een alternatief om elkaar te ontmoeten en de band te bewaren. En het moet natuurlijk met filmen te maken hebben. De filmmaker weet dit uitstekend vast te leggen. Men neemt zich voor de tuin te filmen, maar deze filmmaker filmt de filmers. Mooi om te zien hoe serieus ieder met zijn hobby bezig is. Door functioneel gebruik te maken van lange overvloeiers ontstaat een goed gevoel hoe de middag werd doorgebracht. Voice over is hier niet nodig. De goed gekozen muziek is voldoende. De intro – geen eigen beeldmateriaal – is goed samengesteld als voorbereiding voor het hoofdbestanddeel.

Rapport van Jan Appels

We zien een bijeenkomst van de club in de tuin van één van de leden.

We krijgen eerst een inleiding over de lock-down door de corona. Hierbij zijn de TV-beelden gebruikt. In die periode mogen we niet veel.

Dan volgen we enkele filmende leden in de tuin. Wat ze filmen en wat het resultaat daarvan is, wordt niet getoond. Uiteindelijk zitten we met z’n allen aan de tafel. Aangezien je de leden niet goed kent, zijn de personen wat afstandelijk. Er wordt niet iets verteld door de aanwezigen of middels een voice-over. Daarom blijft het wat afstandelijk en is het een impressie van wat er gebeurt.

De beelden zijn helder en duidelijk. We komen dicht bij het onderwerp en de handelingen. En zien we het nodige van deze mooie tuin.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Ondanks Coronacrisis toch weer clubleden bij elkaar

DE FILM: De film begint met een duidelijk inleiding hierna zien wij de clubleden ijverig bezig tijdens door de club georganiseerde bijeenkomst in door Paul en Emily beschikbaar gestelde tuin

DE CAMERA: De kaders, standpunten, en belichting zijn prima verzorgd.

DE MONTAGE: Deze is goed verzorgd mede door de mooie close-ups die de betrokkenheid versterkt. Het slot is helaas wat minder geslaagd

RESUME: Een mooi initiatief om het clubgevoel te behouden

Niveau: Clubniveau


6. Bever in Loonse Waard waargenomen

Mila Demmers

Rapport van Ruud Scheidel

Met een deskundige lopen we door de Loonse Waard. Hij vertelt ons over het ontstaan van het aangelegde gebied en wijst ons op flora en fauna. Allengs concentreert hij zich op de bever, die zich hier heeft gevestigd en vertelt ons hoe deze diersoort hier leeft.

De beelden zijn zeer afwisselend, maar steeds goed passend bij wat de gids vertelt. En wat die gids vertelt is interessant, maar ook van goede geluidskwaliteit.  Achtergrondmuziek is niet aanwezig maar ook niet nodig.

In het begin gaan de beeldwisselingen eigenlijk net iets te snel om de getoonde info te kunnen verwerken. En die vogelgeluiden aan het begin: laat die maar weg, want verderop, waar je wel vogels ziet, hoor je die geluiden ook niet.

De film is goed opgenomen en knap gemonteerd. Proficiat.

Rapport van Jan Appels

We zien een natuurfilm van een gebied dat 25 jaar geleden veranderd is in een natuurgebied. We zien het gebied van veel kanten. De gids loopt steeds met ons in beeld mee en geeft ons de nodige informatie over het ontstaan en de achtergronden.

We komen wel wat plotseling in het verhaal. De ligging van het gebied is voor een buitenstaander nog niet duidelijk. De gids wordt ook niet aan ons voorgesteld. De informatielijn is zoals de gids loopt. En daardoor krijg je niet goed een beeld van het gebied. Wel wordt ons veel getoond. We zien de natuur en de gids vertelt in beeld met enthousiasme over wat we allemaal zien. De combinatie van gids en beelden maken de film wel aantrekkelijk en houdt ons de aandacht vast.

We zien vaak mooie opnamen. Soms wel wat onrustig. Wat de gids vertelt, komt veelal goed overeen met wat we zien. We horen het livegeluid, waardoor we als kijker goed in de film zitten. Toegevoegd geluid is dan niet nodig.

De film geeft ons een aardig inzicht in dit natuurgebied, enthousiast verteld door de gids.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Reportage over de terugkeer van de bever

DE FILM: Na een duidelijke titel en introductie van de boswachter worden wij meegenomen door de Loonse Waard en die ons op een onderhoudende manier alles verteld over de fauna in het gebied en de sporen die de bever achterlaat.

DE CAMERA: Het camerawerk is goed verzorgd met mooie close-ups

DE MONTAGE: Deze is goed verzorgd en de maker is erin geslaagd de schoonheid van het gebied goed over te laten komen. Jammer, maar het lijkt mij erg moeilijk, had ik graag wat meer bevers willen zien.

COMMENTAAR: Dit was zeer informatief en goed gedoseerd

RESUME: Het was zeer uitnodigend om het gebied een keer te bezoeken.

Niveau: Regioniveau


7. Volleybal Brabant

Eef Ebing, Mila Demmers

Rapport van Ruud Scheidel

Een vlotte dynamische presentatie van trainende volleyballers, bedoeld om jongeren warm te maken voor beoefening van deze sport.

Uitstekende beelden met vlot wisselende standpunten en kaders. De snelheid zit er wel in, mede ondersteund door een eveneens vlot muziekje. Commentaar is niet nodig, de beelden spreken voor zichzelf. Een compliment voor de gebruikte tekstleaders, grafisch heel mooi maar vooral ook: hier passend.

Jammer van de dubbele scene bij het meten in het midden van de film. Dat kan er nog wel uitgehaald worden.

Rapport van Jan Appels

Zoals de titel zegt: het is een promotiefilm.

We zien een dames jeugdteam allerlei vormen van trainingen uitvoeren. Alles o.l.v. een ervaren trainer. De beelden geven weer wat er gebeurt. Een toelichting wordt niet gegeven. Soms zien we in tekst bij welk onderdeel we zijn. Het is een prima film om m.n. de jeugd te enthousiasmeren. Voor de neutrale kijker is alles wat te lang en lijkt het alsof min of meer dezelfde oefeningen worden gedaan. De film gaat voort zonder naar een hoogtepunt te gaan.

We zien goede opnamen. Vanuit meerdere standpunten zien we waarmee ze bezig zijn. En een snelle montage, passend bij het onderwerp. De muziek versterkt de vaart in de film en ondersteunt de beelden met veel beweging. Wel komt deze muziek wat eentonig over en is wat dominant.

Het is een goede promotiefilm met als doel om jongelui enthousiast te maken voor deze sport.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Een promotiefilm voor Volleybal Brabant

DE FILM: In deze zeer vlot ogende promofilm maken wij kennis met alle facetten van de volleybalsport.

DE CAMERA: De camera staat op de eerste plaats en laat ons op een dynamische manier alles close meemaken wat de betrokkenheid versterkt.

DE MONTAGE: De montage is prima verzorgd mede door de snelheid en het monteren op het ritme van de muziek. Het laatste stukje van het Rodenborch College voegt niets toe aan de film en had achterwege kunnen blijven

MUZIEK: De muziekkeuze was prima en passend bij de beelden

RESUME: Een prima promofilm. Een vlotte dynamische presentatie van trainende volleyballers, bedoeld om jongeren warm te maken voor beoefening van deze sport.

Uitstekende beelden met vlot wisselende standpunten en kaders. De snelheid zit er wel in, mede ondersteund door een eveneens vlot muziekje. Commentaar is niet nodig, de beelden spreken voor zichzelf. Een compliment voor de gebruikte tekstleaders, grafisch heel mooi maar vooral ook: hier passend.

Jammer van de dubbele scene bij het meten in het midden van de film. Dat kan er nog wel uitgehaald worden.

Niveau: Clubniveau


8. Aantrekkelijk papaverveld

Trudy van der Flier

Rapport van Ruud Scheidel

Een aardige impressie van papaverbloemen, die insecten aantrekken. De titel is verklaard.

Maar in de opening zet Trudy ons op het verkeerde been. De eerste twee shots hebben niets met een papaverveld te maken.

Ze maakt prachtige detailopnamen, maar een totaaloverzicht van het veld gunt ze ons niet. Hadden we er toch ook graag bij gezien. De muziekkeuze is passend. Maar zou af en toe afwezigheid van de muziek om het gezoem van de bijen te laten horen niet aardig zijn geweest?

Rapport van Jan Appels

De film toont ons een veld vol met papavers in Tirol. We zien eerst opnamen van het veld. Daarna volgen veel close-ups van de bloemen. Er wordt niets verteld, de beelden geven weer wat de titel aangeeft.

Wel missen we een structuur. Het zijn mooie opnamen, maar bij een film verwacht je een verhaal, een toelichting. Is dit iets uitzonderlijks? Of zijn deze bloemen overal te zien? Zijn er meerdere soorten, en dat soort vragen.

We zien mooie close-up beelden van de bloemen vanuit meerdere standpunten. Leuk dat ook de bijen worden betrokken. Mooi zijn de opnamen van buiten de bloem met de schaduw van de bij. Dat geldt ook van de waterdruppel.  Mooi om even naar te kijken. De film is maar kort en daarom toch wel leuk dit te zien.

We horen muziek die goed bij de opnamen past. Ander geluid is er niet. Misschien wat windgeruis.

We zagen een korte indruk van mooie bloemen. De film is precies goed op lengte.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Een impressie van een papaverveld

DE FILM: Deze impressie begint een onduidelijke intro want waar bevindt zich dit mooie papaverveld

DE CAMERA: De cameravoering is goed verzorgd met veelal mooie close-ups maar wat meer aandacht voor decoupage. Helaas zitten er een aantal overbelichte beelden in.

DE MONTAGE: De montage is redelijk tot goed verzorgd

GELUID: De keuze van de muziek was goed

RESUME: Een leuke impressie van een prachtig veld in een schitterende omgeving

Niveau: Clubniveau


9. Beeldhouwen bij Chaja

Hans van Hest

Rapport van Ruud Scheidel

Een man en een vrouw vertellen over zichzelf terwijl zij een beeldhouwwerk maken tijdens een door de Stichting Chaja georganiseerde bijeenkomst.

De titel zet je op het verkeerde been. Het gaat niet om beeldhouwen en niet om Chaja, het gaat om die twee mensen. Beter zou zijn geweest iets in de trant van Verwerking van emotie dankzij beeldhouwen.

Dat het om de mensen gaat bevestigt de keuze van beelduitsnede. De filmer kiest ervoor de gezichten zo close in beeld te brengen, dat ze beeldvullend zijn en zelf de bovenzijde van het hoofd buiten beeld valt. Dat is zeer indringend. Misschien een beetje te.

Scherpte en belichting zijn uitstekend in orde.

Muziek ontbreekt. Het zou ter afwisseling van het gesprokene best aardig zijn geweest het werk aan het beeld te laten zien met wat rustige muziek erachter. Dat hoeft de film niet langer te maken, want er had best wat van het gesproken woord uit gekund. Hier en daar hoort men herhalingen.

Conclusie: Een film die goed zou kunnen functioneren als element in een bezinningsbijeenkomst.

Rapport van Jan Appels

In de film vertellen 2 mensen hoe zij d.m.v. beeldhouwen een groot probleem in hun leven van zich af kunnen zetten. Dit wordt getoond door deze mensen in de werkplaats van Chaja bezig te zien. Daarbij vertellen zij wat hun probleem is en hoe ze het probleem verwerken. Een goed keuze.

Filmisch ontwikkelt zich niet zoveel in de film. We horen de verhalen. Ze vertellen dat dit werk ze op de been houdt, maar dat komt niet voort uit de beelden, maar uit hetgeen ze vertellen. We weten niet hoe het afloopt en is het dus een open eind. Zo te zien zijn er op de achtergrond meerdere mensen op deze wijze bezig. Maar we krijgen geen volledig beeld van de activiteiten van deze organisatie.

We zien behoorlijk camerawerk. We komen dicht bij de mensen en bij hun werk. In enkele standpunten zien we de 2 mensen en de ontwikkeling van hetgeen ze maken. Wat ze zeggen is goed verstaanbaar. Op de achtergrond horen we het geluid van andere deelnemers. En wordt de sfeer goed weergegeven.

Zo krijgen we korte indruk van deze activiteiten.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Verslag van een workshop beeldhouwen

DE FILM: Na een duidelijke titel zien wij het proces van het maken van een kunstwerk met een sterke symbolische waarde voor de makers. Jammer dat de hoofdrolspeler niet duidelijker (naam) worden geïntroduceerd

DE CAMERA: Close-ups worden afgewisseld met half-totalen en totalen. De fotografie is goed verzorgd en de cameravoering is goed

DE MONTAGE: De montage is goed verzorgd maar kan versterkt worden door de film korter te snijden, veel herhalingen van handelingen

GELUID: De geluidsmix was goed verzorgd

RESUME: Een mooie productie met indrukwekkende verhalen

Niveau: Clubniveau


10. Camilla Blue – Center of a black star

Eef Ebing

Rapport van Ruud Scheidel

Een registratie van een podiumoptreden  van een popartieste. Bij de jurering van een dergelijke film moet de jury altijd goed haar waardering van de inhoud van de film weten te scheiden van haar waardering voor het filmwerk. Ik beperk mij tot het laatste.

Dat moet ik puur op de beelden doen, andere info is er niet. Waar was het ? Met hoeveel camera’s is gewerkt?

Hoe dan ook, knap werk. Goede belichting, mooie overvloeiers, goede kaders en uitstekende decoupage.

Het komt wat traag op gang. Daarvoor heeft de zangeres gekozen. Als kijker vind je de intro wat te lang. Is er nog iets te doen om die beelden spannender te maken?

De geluidslaag is goed, alle instrumenten komen goed uit de verf.

Rapport van Jan Appels

We zien opnamen van een uitvoering door een popband met zangeres. Alles is opgenomen in een ruimte welke schaars is verlicht. Dat geeft de sfeer wel weer, maar als kijker wil je wel wat meer zien. De zangeres komt wel steeds in beeld, soms aan de piano. En de drummer zien we ook vaak. De overige musici zien we niet of nauwelijks. In het begin zien we wat publiek; maar later niet meer. Hun reacties mis je dan ook. Als het nummer is beëindigd is de film afgelopen.

Er is verder geen toelichting. Welke nummer is het? Welke band is het? Waar vindt het plaats? Dat had b.v. in de aftiteling genoemd kunnen worden.

De sfeer wordt met de beelden wordt wel goed weergegeven. Je ziet door de belichting niet zo veel. Maar in een poppodium is dit de normale situatie.

Muziekuitvoeringen zijn mooi om op te nemen. Het geluid van de uitvoering is verder goed geregeld. Maar als film blijft het wat afstandelijk vanwege het ontbreken van toelichtingen. Het is een kort nummer en daarmee de film ook. 

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Verslag (clip) van een rockband

DE FILM: Na een duidelijke titel komt de film wat traag opgang waarna zich een leuke

DE CAMERA: De maker heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt gezien de omstandigheden (licht). Jammer dat veelal alleen de drummer en zangeres in beeld kwamen en de overige bandleden nauwelijks.

DE MONTAGE: DE film is goed gemonteerd maar had sterker en afwisselender geworden wanneer er meer aandacht voor de overige bandleden was geweest.

De dubbele beelden van de zangeres was een leuke vondst

GELUID: Deze was goed verzorgd

RESUME: Een mooie productie voor deze rockband

Niveau: Clubniveau


11. OASE te gast bij Emily

Kees Timmer

Rapport van Ruud Scheidel

Een prachtige sfeerfilm van het bezoek van leden van de videoclub OASE aan Emily en vooral aan haar tuin.

Met vlot afwisselende beelden en kadreringen laat Kees ons alle hoeken van de tuin zien. Begeleid door mooie muziek die er goed bij gekozen is.

Het ontbreken van live geluid maskeert hij met vogeltjes geluid. Dat is beter dan helemaal geen geluid. Maar daar waar mensen in beeld komen, was het toch beter geweest om echt live geluid toe te voegen. Het is immers een bezoek van een groep en daarbij mag toch meer aandacht aan de mensen besteed worden dan letterlijk ‘’nietszeggende’’ beelden. Voor de betrokkenen is het een leuke herinnering, maar voor anderen is het geheel toch wat vlak. Het blijft niet echt hangen.  De film is goed op lengte.

Rapport van Jan Appels

We zien mooie opnamen van een prachtige tuin. Uit titel blijkt dat dit leden van Oase zijn. Deze leden en de gastvrouw worden aan ons niet voorgesteld.

In een willekeurige volgorde zien we deze opnamen. Afwisselend totaalbeelden en close-ups. Er is geen informatielijn. En geen toelichting. Regelmatig zien we de filmers in beeld bezig met hun hobby. De resultaten daarvan komen niet aan bod. Je zou wat achtergronden willen weten over de tuin: hoe is dit tot stand gekomen? Hoe onderhoud je dat?

Uiteindelijk gaan de deelnemers aan tafel en dat is het einde van de film.

We zien mooie opnamen, scherp en goed belicht. En in een korte tijd wordt ons veel van de tuin getoond. De muziek is wel rustig en passend, maar was niet zo nodig. Je wilt ook wat omgevingsgeluid horen. In een korte tijd krijgen we veel van de tuin te zien.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Videoclub te gast in tuin bij Emily

DE FILM: Deze impressie begint met intro van leden van de videoclub is deze tuin maar waar bevindt zich deze mooie tuin

De maker toont ons de grote verscheidenheid aan bloemen en planten die zich in de tuin bevinden

DE CAMERA: De cameravoering is goed verzorgd met voldoende variaties aan close-ups, mediumshots en totalen. DE MONTAGE: De montage is redelijk tot goed verzorgd maar erg traag er zitten veel scenes in die korter hadden gekund

GELUID: De keuze van de muziek was goed alleen de vogelgeluiden hadden achterwege kunnen blijven

RESUME: Een leuke impressie van een actieve videoclub in een prachtige tuin die aan kracht kan winnen door de film korter te snijden waardoor de betrokkenheid wordt versterkt.

Niveau: Persoonlijk niveau


12. Uiterwaarden

Mila Demmers

Rapport van Ruud Scheidel

Een korte kennismaking met het natuurschoon in de uiterwaarden van de Maas.

Een vogelaar vertelt daar iets over, vooral over de vogels.  We zien dat ze alom aanwezig zijn. Jammer is wel dat de filmer zich beperkt tot totalen en halftotalen, terwijl juist bij vogelopnamen close-ups vaak het meest pakkend zijn.

De overgang van de verrekijker naar het kijkkader daarvan is leuk gevonden.

Muziek ontbreekt. Is ook niet echt nodig, maar een heel klein beetje kan wel sfeerversterkend werken. Het commentaar is goed te verstaan en dat is een felicitatie waard in verband met de winderige omstandigheden, waaronder werd opgenomen.

Deze korte film kan zeker mensen bewegen om ook eens in dit voor velen onbekende gebied te gaan kijken.

Rapport van Jan Appels

We krijgen een kort beeld van de natuur in de uiterwaarden. We zien het landschap en de vele vogels. De boswachter loopt in beeld en middels de voice-over horen we zijn toelichting. Hij vertelt over de vogels en het landschap en alles wat we zien en over de verdere achtergronden. Het is maar een korte film en de informatie is dan ook beperkt.

We zien mooie natuuropnamen. Veel in totaalbeelden. Maar ook komen we soms dichtbij de vogels. En er zijn genoeg variaties in standpunten. We horen het livegeluid van de vogels. En verder de voice-over.

Het geeft in het kort een aardige, maar beperkte indruk van de natuur in dit gebied.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Uitnodiging om van de natuur te genieten

DE FILM: Wij maken kennis met de vogelstand in de uiterwaarden bij Batenburg

DE CAMERA: Door de verrekijker van de man en het verrekijkereffect wordt de indruk gewekt dat wij alles close in beeld zouden krijgen maar helaas is de cameravoering wat afstandelijk en weinig variatie in beelden.

DE MONTAGE: De montage is verzorgd maar weinig boeiend

COMMENTAAR: Commentaar was aanvullend

RESUME: Een grote verscheidenheid aan vogels

Niveau: Persoonlijk niveau


13. In beweging bij Emily

Mila Demmers

Rapport van Ruud Scheidel

Een impressie van de tuin van Emily tijdens een clubbijeenkomst aldaar.

Er zit niet een bepaalde lijn in de film. Het zijn losse shots. Maar die zijn wel erg mooi, vooral de close-ups van de bloemen en de dieren.

Maar waar heeft de titel betrekking op? Zeker niet op de leden van OASE. Waarschijnlijk op die dieren, die in de film bewegen. Want niet alle dieren bewegen.  Het lijkt mij, dat nog even gezocht moet worden naar een andere titel die beter bij de inhoud van de film past.

Leuk voor de leden om daarop terug te kijken. Had iets langer gemogen.

Het muziekje is goed gekozen. Wat livegeluid erbij, zeker als mensen in beeld komen, zou niet hebben misstaan.

Rapport van Jan Appels

We zien beelden van de tuin. Deze is kennelijk van een van leden, maar deze wordt aan ons niet voorgesteld. De titel is niet duidelijk. Wat beweegt er in de film? Het gaat uiteindelijk om de tuin.

We zien mooie opnamen van deze tuin. Van bloemen, planten, vogels, vijver, enz. Soms zie je enkele rondlopende leden en sommige zijn aan het filmen. Het resultaat daarvan wordt niet getoond. Uiteindelijk gaat iedereen aan tafel en dat is dan het einde van de film.

De opnamen zijn goed belicht en mooi in kleur. We horen livegeluid. Het is een hele korte impressie van de bijeenkomst en van de tuin.

Rapport van Leo Dekkers

THEMA: Leden videoclub in beweging

DE FILM: De film begint met een leuke verwachtingsvolle bewegende titel maar helaas was dit het enige wat bewoog of het zou de man achter de boom moeten zijn

DE CAMERA: De maker heeft mooie opnamen gemaakt maar het is wel lastig om er iets boeiend van te maken.

DE MONTAGE: Deze is redelijk verzorgd

MUZIEK: De muziekkeuze was passend

RESUME: Een leuke herinnering aan deze clubactiviteit

Niveau: Persoonlijk niveau

Login voor leden