Featured

In memoriam Wim de Bruijn

"Zo moet het zijn, Alles is Goed, Er is niets meer wat moet"

foto_wim.jpgWim is de oprichter van de Osse Amateur Smalfilm Enthousiasten (OASE) zoals onze filmclub in 1966 heette. Wim heeft met name in het smalfilm-tijdperk van de club meegewerkt aan een groot aantal films. Vele ideeen van de films kwamen van Wim.

Hij is altijd erg betrokken geweest bij het welzijn van de filmclub. Zijn inbreng in de vergadering was altijd groot en positief.

Zijn ziekte was een schok voor ons, zijn ovelijden laat ons achter met een groot verlies. We zullen Wim's inbreng erg missen.

Voor het 50-jarig jubileum is Wim uitvoerig geinterviewd. Kijk hier naar de reportage van het 50-jarig jubileum met het interview van WIm.

 

 

Login voor leden